Request Your Content


125 Years Memory

Masaaki Uchino

Doctor Tamura

Kenan Ece

Mustafa/Murato

Shiori Kutsuna

Haru/Harumi

Yui Natsukawa

Oyuki

Toshiyuki Nagashima

Nomura

Yukiyoshi Ozawa

Gentaro Fujimoto

Shunsuke Daitô

Shintaro

Gota Watabe

Naokazu

Yu Tokui

Heiji

Ayako Kobayashi

Tome

Yukijiro Hotaru

Takeshita

Naoto Takenaka

Kudo

Takashi Sasano

Sato

Naoki Kawano

Manichi

Yuuki Tsujimoto

Yano

Noboru Kaneko

Yamamoto

Kôichi Ueda

Fukushima

Sorry we Failed to Collect any Trailers for this movie right now

Short Details

125 Years Memory (海難1890 Kainan ) is a 2015 drama film directed by Mitsutoshi Tanaka (ja) and written by Eriko Komatsu (ja).A Japanese-Turkish co-production, the film was released in Japan by Toei on December 5, 2015 and in Turkey by Mars on December 25, 2015. It received ten. . .

-: Join Our Facebook Group :-

Related Movies

Recently Viewed Movies