Request Your Content


Mazinger Z: Infinity

Showtaro Morikubo

Koji Kabuto (voice)

Ai Kayano

Sayaka Yumi (voice)

Sumire Uesaka

Lisa (voice)

Toshihiko Seki

Tetsuya Tsurugi (voice)

Ami Koshimizu

Jun Hono (voice)

Unsho Ishizuka

Dr. Hell (voice)

Keiji Fujiwara

Count Brocken (voice)

Romi Park

Baron Ashura's Female Side (voice)

Hiroyuki Miyasako

Baron Ashura's Male Side (voice)

Natsuki Hanae

Shiro Kabuto (voice)

Wataru Takagi

Boss (voice)

Masami Kikuchi

Nuke (voice)

Nana Yamaguchi

Misato (voice)

Bin Shimada

Dr. Nossori (voice)

Kozo Shioya

Dr. Sewashi (voice)

Azusa Tadokoro

Mazin Girl (voice)

Miku Ito

Mazin Girl (voice)

Kappei Yamaguchi

Mucha (voice)

Gou Nagai

Writing

Ichirou Mizuki

Sound

Kôji Kikkawa

Sound

Short Details

When the evil Dr. Hell attacks the Earth, the mighty giant mecha Mazinger Z is formed to stop him.

Related Movies

Recently Viewed Movies